Obsah workshopu

Obsah workshopu

Jaký je obsah workshopu, jak probíhá?

Před samotným workshopem je potřeba projít si detaily vaší firmy. Zpravidla postačí veřejně dostupné informace jako jsou rozvahy a výsledovky se Sbírky listin, produktové listy či obchodní presentace firmy nebo třeba veřejně publikovaná zpráva o činnosti společnosti či Zpráva pro akcionáře.

  • první část workhshopu je obecný úvod do toho, jak dnešní umělá inteligence funguje, jaká má omezení, silné a slabé stránky a třeba i to, co jsou to halucinace a předsudky v AI
  • v druhé části se průřezově seznámíme s dnes existujícímí nástroji, které by vám mohly pomoci (dnes tak populární oblast generativní AI)
  • ve třetí části už se podíváme přímo na to, jaká řešení se používají ve vašem segmentu trhu
  • a v nejvíce interaktivní čtvrté části se pokusíme zamyslet společně nad tím, kde jsou příležitosti a kde hrozby AI pro vaši společnost a váš tržní segment

Všechny části jsou přizpůsobené hloubce znalostí účastníků workshopu a jejich potřebám. Můžeme si povídat stejně tak o tom, jak správně zadat optimální “prompt” do ChatGPT, jako můžeme zkusit na míru nakonfigurovat LLAMA engine nebo ohnout existující služby analýzy dokumentů tak, aby uměly napovídat vašim lidem, co máte napsáno ve smlouvách.

Výsledkem workshopu by měla být SWOT analýza AI pro vaši firmu a lepší představa o tom, na co může firma na domácím a především na zahraničním trhu narážet a naopak, co by ji mohlo posílit.

Mimochodem, chcete vědět, proč tento web vypadá, jak vypadá? Vysvětlení je v AI!